อัลบั้มชุดที่ 5 ผู้หญิง
"ความงามของผู้หญิง พบภัย ความรู้พาผู้หญิง พ้นภัย"
เป็นคำขวัญที่ปรากฏอยู่ในใบแทรกของแผ่นเสียงชุดที่ 5 ของแกรนด์เอ็กซ์ที่ชื่อว่า "ผู้หญิง"  เพื่อจะเตือนใจและพร่ำสอนให้สตรีเพศตระหนักถึงพิษภัยของปัญหาสังคมที่รังแกสตรี และเป็นข่าวรายวันในช่วงนั้น
เทปและแผ่นเสียงชุดที่ 5 "ผู้หญิง" ของแกรนด์เอ็กซ์ มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดทำขึ้นเพื่อเทิดทูนสตรีเพศที่เป็นเพศแม่ของทุก ๆ คน จึงกำหนดวันวางแผงให้ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2524 ซึ่งตรงกับวันสตรีสากล เนื้อหาของเพลงทั้ง 10 เพลง ในอัลบั้มชุดนี้ ล้วนถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของสตรีเพศในรูปแบบต่าง ๆ กัน จากฝีมือการประพันธ์เนื้อร้องของ กลุ่มวรรณกรรมพินิจ (กวพ.) และทางวงแกรนด์เอ็กซ์ ได้รับเกียรติจากบรมครูทางดนตรีของเมืองไทย เป็นผู้ให้ทำนองเพลงเหล่านี้ และสมาชิกของวงแกรนด์เอ็กซ์ เป็นผู้เรียบเรียงประสานเองทั้งหมด
อัลบั้มชุดนี้ของแกรนด์เอ็กซ์ ถือได้ว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตอัลบั้มแรกของเมืองไทย โดยที่สามารถนำออกเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ ได้อย่างเปิดเผย และเป็นผลงานเพลงที่สมาชิกของวงทุกคนภาคภูมิใจกับการนำเสนอเรื่องราวของสตรีเพศ ออกสู่สาธารณะชน แต่อาจจะเป็นเพราะว่า เนื้อหาเพลงที่มีเนื้อหาสาระหนักเกินไป สำหรับผู้ฟังในยุคนั้น จึงทำให้ผลงานเพลงชุดนี้ของวงแกรนด์เอ็กซ์ไม่ประสบความสำเร็จด้านยอดขายมากเท่าที่ควร
เพลงทั้ง 10 เพลงที่ถ่ายทอดชีวิตของเพศแม่ที่บรรจุอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ ประกอบด้วย
หน้าแรก - แม่ใจร้าย ต้อยติ่ง พลอยหุง มีใช่กากี เห็นแล้วหวั่นใจ
หน้าสอง - พระรามหก (หญิง) พระรามหก (ชาย) อำแดงป้อม แม่จ๋า สิ้นสวาท
และความพิเศษของอัลบั้มชุดนี้ของแกรนด์เอ็กซ์ ก็คือ อัลบั้มชุดแรกและชุดเดียวของแกรนด์เอ็กซ์ ที่มีผู้ร้องนำเป็นผู้หญิง ซึ่งก็คือ “คุณจุ๋ม” เพลินพิศ เพียรเจริญ นักศึกษาจากจังหวัดนครราชสีมา ผู้ชนะเลิศการประกวดจากการร้องเพลงของวงแกรนด์เอ็กซ์ ชุดที่ 4 "เขิน" โดยคุณเพลินพิศ เพียรเจริญ ได้ฝากเสียงร้องอันไพเราะไว้ในอัลบั้มชุดนี้ทั้งสิ้น 5 เพลง คือ มิใช่กากี เห็นแล้วหวั่นใจ พระรามหก (หญิง) แม่จ๋า และสิ้นสวาท
ความพิเศษ อีกอย่างหนึ่งของเพลงในชุดนี้ก็คือ คุณจันทนีย์ อูนากร อักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำเพลงแม่ใจร้าย มาใส่เนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษ ซื่อเพลงว่า Cool blood Mama และให้ พี่ตี๋ วสันต์ แต้สกุล (นามสกุลขณะนั้น) ร้องนำในภาคภาษาอังกฤษ แทนพี่ต้อง-นคร เวชสุภาพร ที่ร้องนำในภาคภาษาไทย
และที่พิเศษอีกอย่างก็คือ อัลบั้มชุดนี้ทำให้เกิดของที่ระลึกของแกรนด์เอ็กซ์เป็นครั้งแรก ซึ่งก็คือเสื้อยืดรูปผู้หญิง โดยจัดจำหน่ายสำหรับแฟนเพลงของแกรนด์เอ็กซ์ ที่สั่งซื้อมาทางไปรษณีย์ในราคาตัวละ 38 บาท
อัลบั้มชุดนี้เป็นอัลบั้มชุดแรกของวงแกรนด์เอ็กซ์ ที่บันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงศรีสยาม โดยมี “คุณระย้า” ประเสริฐ พงษ์ธนานิกร เป็นผู้เรียบเรียงระบบเสียง เหมือนเช่นชุดที่ 4 "เขิน"
Top
Previous Next
Copyright © 2007 GrandExFanclub.com All Rights Reserved.
Contact us : info@grandexfanclub.com
JUNNUK WEB CREATION